Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu un jauniešu žūrija Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, diasporā un mazākumtautību skolās” publicitātes elementa – propagandas videofilmas ražošana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 05.12.2012.
  Iepirkuma nosaukums: Lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu un jauniešu žūrija Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, diasporā un mazākumtautību skolās" publicitātes elementa – propagandas videofilmas ražošana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2012/16
  Iepirkuma procedūras veids: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumiem rīkota iepirkuma procedūra
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.12.2012 plkst.12:00
  Kontaktpersona: Silvija Tretjakova, tālr.: 67969143, e-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem:  
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums:  
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 07.12.2012.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Procedūra pārtraukta
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: