Korporatīvie suvenīri

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 05.12.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Korporatīvie suvenīri
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/38
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

16.12.2014. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 16.12.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 17.12.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 29.12.2014. (2. daļa)
26.01.2015. (1., 3.-8. daļas)
  Līguma izpildītājs: SIA "Dizaina papīrlietas" (2. daļa)
SIA "PRO-BALTIC" (1., 3.-8. daļas)
  Līguma termiņš: 31.01.2015. (2. daļa)
30.03.2015. (1., 3.-8. daļas)
  Līgumcena (bez PVN): 2 070.00 EUR (2. daļa)
4 160.00 EUR (1., 3.-8. daļas)
  Līguma grozījumi: