Juridisko pakalpojumu sniegšana iepirkuma procedūras "Latvijas Nacionālās bibliotēkas IT infrastruktūras modernizācija" nodrošināšanai

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums:  
  Iepirkuma nosaukums: Juridisko pakalpojumu sniegšana iepirkuma procedūras "Latvijas Nacionālās bibliotēkas IT infrastruktūras modernizācija" nodrošināšanai
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/19
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā (16) daļā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

18.05.2015. līdz plkst.10:00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 18.05.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 18.05.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 01.06.2015.
  Līguma izpildītājs: SIA "Linea Recta"
  Līguma termiņš: Līdz 300 stundām
  Līgumcena (bez PVN): 49.59 EUR stundā
  Līguma grozījumi: