Izstādes "Mana – tava – mūsu Rīga pirms simts gadiem" tehniskā realizācija

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 11.09.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Izstādes "Mana – tava – mūsu Rīga pirms simts gadiem" tehniskā realizācija
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/20
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.09.2014. līdz plkst. 10:00
  Kontaktpersonas:

Kristīne Robežniece, e-pasts: Kristine.Robezniece@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
1. pielikums: Pieteikums (DOC)
2. pielikums: Tehniskā specifikācija (DOC)
       Vizualizācijas un instrukcijas (PDF)
       Telpu plāns (PDF)
3. pielikums: Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums: Finanšu piedāvājums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 22.09.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 23.09.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 6.10.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "PRACTICAL STUDIO"
  Līguma termiņš: 15.10.2014.
  Līgumcena (bez PVN): 12163,68 EUR
  Līguma grozījumi: