Izstādes "Literatūrai un Mākslai 70" tehniskā realizācija

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 27.01.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Izstādes "Literatūrai un Mākslai 70" tehniskā realizācija
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/03
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

03.02.2015. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersona:

Kristīne Robežniece, e-pasts: kristine.robezniece@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
    Tehniskās specifikācijas 1. pielikums (DOC)
    Tehniskās specifikācijas 2. pielikums (JPG)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 03.02.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 05.02.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 06.02.2015.
  Līguma izpildītājs: SIA "PRACTICAL STUDIO"
  Līguma termiņš: 11.02.2015.
  Līgumcena (bez PVN): 1 977.00 EUR
  Līguma grozījumi: