Izstādes "Grāmata 1514-2014" tehniskā realizācija

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 13.05.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Izstādes "Grāmata 1514-2014" tehniskā realizācija
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/06
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.05.2014. līdz plkst.10:00
  Kontaktpersona: Ineta Kivle, tālr.: 67365264, e-pasts: ineta.kivle@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
1.pielikums. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (DOC)
2.pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
3.pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4.pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija, 16.05.2014. (PDF)
Papildus informācija, 21.05.2014. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 26.05.2014. plkst.10:00
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 27.05.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 30.05.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "Kvikworks"
  Līguma termiņš: 30.06.2014.
  Līgumcena (bez PVN): 29 773.29 EUR
  Līguma grozījumi: