Inženiertehnisko sistēmu uzturēšana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 10.01.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Inženiertehnisko sistēmu uzturēšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/01
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

24.03.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums, izmaiņas 25.02.2015. (DOC)
1. pielikums. Pieteikums
2. pielikums. Tehniskā specifikācija un 5. pielikums. Finanšu piedāvājums, izmaiņas 25.02.2015. (XLS)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Pretendenta līguma izpildei piesaistīto speciālistu saraksts (DOC)
6. pielikums. Līguma projekts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 20.02.2015 (PDF)
Papildus informācija 2, 23.02.2015 (PDF)
   Pielikums papildus informācijai 2, 23.02.2015 (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 24.03.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 15.04.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 14.05.2015.
  Līguma izpildītājs: SIA "Industry Service Partner"
  Līguma termiņš: 31.05.2017.
  Līgumcena (bez PVN): 318 996.47 EUR
  Līguma grozījumi: