Inženiertehnisko sistēmu uzturēšana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 11.12.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Inženiertehnisko sistēmu uzturēšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/40
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

22.12.2014. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija un 5. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLS)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Pretendenta līguma izpildei piesaistīto speciālistu saraksts (DOC)
6. pielikums. Līguma projekts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 22.12.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 23.12.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 29.12.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "Industry Service Partner"
  Līguma termiņš: 3 kalendārie mēneši, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas
  Līgumcena (bez PVN): 36 959.96 EUR
  Līguma grozījumi: