Inženiertehnisko sistēmu uzturēšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 19.06.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Inženiertehnisko sistēmu uzturēšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/11
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.09.2014. līdz plkst.10:00
  Kontaktpersonas:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr. 67365261, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv (link sends e-mail)

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums ar grozījumiem (DOC)
Nolikums (DOC)
1.pielikums: Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (DOC)
2. un 5.pielikums: Tehniskā specifikācija – piedāvājums; Finanšu piedāvājum (XLS)
3.pielikums: Pretendenta pieredze (DOC)
4.pielikums: Pretendenta līguma izpildei piesaistīto speciālistu saraksts (DOC)
6.pielikums: Līguma projekts (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija, 07.07.2014. (PDF)
Papildus informācija, 10.07.2014. (PDF)
Objekta apskates dalībnieki 16.07.2014 (PDF)
Papildus informācija, 16.07.2014. (PDF)
Papildus informācija, 17.07.2014. (PDF)
Papildus informācija, 22.07.2014. (1) (PDF)
Papildus informācija, 22.07.2014. (2) (PDF)
Papildus informācija, 04.08.2014 (PDF)
Papildus informācija, 22.08.2014 (PDF)
Papildus informācija, 03.09.2014 (PDF)
Papildus informācija, 08.09.2014 (PDF)
 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 09.09.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 26.09.2014.
24.11.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums, 26.09.2014. (PDF)
Ziņojums, 24.11.2014. (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: