Interaktīvo stendu iegāde

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 14.05.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Interaktīvo stendu iegāde
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/24
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

26.05.2015. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkumu: Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv
Tehniskiem jautājumiem: Jānis Freimanis, e-pasts: Janis.Freimanis@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 26.05.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedavājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 04.06.2015
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 05.06.2015
  Līguma izpildītājs: SIA "SAUBAG"
  Līguma termiņš: 36 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): EUR 10404,00
  Līguma grozījumi: