ID karšu un printera materiālu iegāde LNB lasītāju karšu izgatavošanai

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 24.10.2014.
  Iepirkuma nosaukums: ID karšu un printera materiālu iegāde LNB lasītāju karšu izgatavošanai
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/24
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

04.11.2014. līdz plkst.10:00

  Kontaktpersonas:

par iepirkumu: Iveta Tiltiņa, fakss: 67280851, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv;
par tehniskiem jautājumiem: Ivars Indāns, e-pasts: ivars.indans@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 04.11.2014., plkst. 10:00
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 07.11.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 07.11.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "BIS S"
  Līguma termiņš: 12 mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža
  Līgumcena (bez PVN): 18008.60 EUR
  Līguma grozījumi: