Grāmatu plauktu daleņi

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 13.11.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Grāmatu plauktu daleņi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/28
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

26.11.2014. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums: Pieteikums (DOC)
2. pielikums: Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums: Finanšu piedāvājums (DOC)
Rasējumi 1 (PDF)
Rasējumi 2 (PDF)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 26.11.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 02.12.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 09.12.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "ANGARS"
  Līguma termiņš: 2 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 8 995.00 EUR
  Līguma grozījumi: