Grāmatu iesienamais materiāls

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 13.06.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Grāmatu iesienamais materiāls
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: -
  Iepirkuma procedūras veids: Cenu aptauja
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.06.2014. līdz plkst.10:00
  Kontaktpersona: Aija Miķelsone, tālr.: 67969122, e-pasts: aija.mikelsone@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
1.pielikums. Pieteikums (DOC)
2.pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
3.pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 20.06.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 03.07.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 06.08.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "Poligrāfijas apgāds"
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN): EUR 2699,00 bez PVN
  Līguma grozījumi: