Flīģeļa iegāde

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 21.10.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Flīģeļa iegāde
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/22
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

03.11.2014. līdz plkst.10:00

  Kontaktpersonas:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 03.11.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 13.11.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 21.11.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "RDL"
  Līguma termiņš: 1 mēnesis
  Līgumcena (bez PVN): 14 475.00 EUR
  Līguma grozījumi: