Esošo gaismekļu nomaiņa LED tipa gaismekļiem LNB Silakroga grāmatu krātuvē – repozitārijā

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 13.11.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Esošo gaismekļu nomaiņa LED tipa gaismekļiem LNB Silakroga grāmatu krātuvē – repozitārijā
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/29
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

25.11.2014. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersonas:

Par nolikumu un piedāvājumu iesniegšanu:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Par tehnisko piedāvājumu un objekta apskatei uz vietas:
Raimonds Viršila, tālr.: 29284410

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 25.11.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 02.12.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: