Enciklopēdijas satura izstrādes un publicēšanas tehnoloģiskās platformas un enciklopēdiska rakstura informācijas datu masīva iegāde

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 17.12.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Enciklopēdijas satura izstrādes un publicēšanas tehnoloģiskās platformas un enciklopēdiska rakstura informācijas datu masīva iegāde
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/41
  Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

18.12.2014.

  Kontaktpersonas:

Valters Ščerbinskis

  Pamatojums: Pamatojums (PDF)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 18.12.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: SIA "TILDE", EUR 145 500.00
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 18.12.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 22.12.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "Tilde"
  Līguma termiņš: 22.12.2018.
  Līgumcena (bez PVN): 145 500,00 EUR
  Līguma grozījumi: