Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana LNB norisēs

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 30.03.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana LNB norisēs
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/16
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

13.04.2014. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersonas:

Ieva Laizāne, tālr.: 29541531, e-pasts: ieva.laizane@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Finanšu piedāvājums, labots 01.04.2015. (DOC)
5. pielikums. Apliecinājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 01.04.2015. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 13.04.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 17.06.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 30.06.2015
  Līguma izpildītājs: SIA "OZRT"
  Līguma termiņš: 01.07.2016
  Līgumcena (bez PVN): 20 000,00 EUR
  Līguma grozījumi: