Digitālo objektu kolekciju veidošanas un pārvaldības sistēmas izstrāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta"

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 04.10.2012.
  Iepirkuma nosaukums: Digitālo objektu kolekciju veidošanas un pārvaldības sistēmas izstrāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta"
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2012/11/ERAF
  Iepirkuma procedūras veids: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumiem rīkota iepirkuma procedūra
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.11.2012. plkst. 11:00
  Kontaktpersona: Karīna Bandere, tālr.: 67439943, e-pasts: karina.bandere@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (PDF)
Nolikuma grozījumi Nr.1 (PDF)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums:  
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums:  
  Iepirkuma procedūras ziņojums:  
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: