Digitālo objektu kolekciju veidošanas un pārvaldības sistēmas izstrāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta"

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 30.03.2012.
  Iepirkuma nosaukums: Digitālo objektu kolekciju veidošanas un pārvaldības sistēmas izstrāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta"
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2012/2/ERAF
  Iepirkuma procedūras veids: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumiem rīkota iepirkuma procedūra
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.05.2012. plkst. 11:00
  Kontaktpersona: Karīna Bandere, tālr.: 67439943, e-pasts: karina.bandere@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (PDF)
Nolikuma Grozījumi Nr.2 (24.04.2012) (PDF)
Nolikuma Grozījumi Nr.1 (13.04.2012) (PDF)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums:  
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 25.05.2012.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Procedūra izbeigta
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: