Datu centra papildinājumu piegāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta"

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 20.03.2012.
  Iepirkuma nosaukums: Datu centra papildinājumu piegāde, īstenojot ERAF projektu "Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta"
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2012/5/ERAF
  Iepirkuma procedūras veids: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumiem rīkota iepirkuma procedūra
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.05.2012. plkst. 11:00
  Kontaktpersona: Karīna Bandere, tālr.: 67439943, e-pasts: karina.bandere@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (PDF)
Nolikuma Grozījumi Nr.1 (13.04.2012) (PDF)
  Citi pievienotie dokumenti: Atbilde uz pretendenta uzdoto jautājumu (13.04.2012) (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums:  
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 16.05.2012.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:  
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs: 1.ieprikuma priekšmeta daļā
(virtualizēts datu centra komutators, datu glabātuve, speciālistu apmācība):
SIA "Santa Monica Networks"
  Līguma izpildītājs: 2.ieprikuma priekšmeta daļā
(virtualizācijas programmatūra, speciālistu apmācība):
SIA "iPro"
  Līguma izpildītājs: 3.ieprikuma priekšmeta daļā
(serveru modernizācijas komplekti):
a/s "Capital"
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN) 1.ieprikuma priekšmeta daļā: 21 049,98 LVL
  Līgumcena (bez PVN) 2.ieprikuma priekšmeta daļā: 4 521,42 LVL
  Līgumcena (bez PVN) 3.ieprikuma priekšmeta daļā: 7 646,40 LVL
  Līguma grozījumi: