Darba vides risku novērtēšana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 27.04.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Darba vides risku novērtēšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/17
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

12.05.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 29.04.2015. (PDF)
Papildus informācija 2, 06.05.2015. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 12.05.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 15.06.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 30.06.2015.
  Līguma izpildītājs: SIA "GRIF"
  Līguma termiņš: 3 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 3 220.00 EUR
  Līguma grozījumi: