Cenu aptauja: Autotransporta līdzekļu tehniskā apkope, remonti un diagnostika

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 30.01.2014
  Iepirkuma nosaukums: Autotransporta līdzekļu tehniskā apkope, remonti un diagnostika
  Iepirkuma identifikācijas Nr.:  
  Iepirkuma procedūras veids: Cenu aptauja
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.02.2014,  plkst 10:00
  Kontaktpersona: Aija Miķelsone, tālr.: 67969122, e-pasts: aija.mikelsone@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem: Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidlapa (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 07.02.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedavājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 07.02.2014
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 17.02.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "NEGA"
  Līguma termiņš: 12 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 4 000,00 EUR
  Līguma grozījumi: