Brokera pakalpojumi personāla veselības apdrošināšanas nodrošināšanai

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 17.04.2015
  Iepirkuma nosaukums: Brokera pakalpojumi personāla veselības apdrošināšanas nodrošināšanai
  Iepirkuma identifikācijas Nr.:  
  Iepirkuma procedūras veids: Cenu aptauja
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.04.2015, plkst. 11:00
  Kontaktpersona: Lita Hofmane, tālr.: 67806114, 26479105, e-pasts: Lita.Hofmane@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
1. pielikums: Pieteikums (DOC)
2. pielikums: Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums: Pretendenta pieredze (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 23.04.2015. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 28.04.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 28.04.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 11.05.2015
  Līguma izpildītājs: SIA "IIZI Brokers"
  Līguma termiņš: Līdz Pasūtītāja noslēgtā apdrošināšanas sabiedrības veselības apdrošināšanas pakalpojumu līguma beigu termiņam (viens kalendārais gads)
  Līgumcena (bez PVN): 1% no apdrošināšanas prēmijas
  Līguma grozījumi: