Bīstamo iekārtu apkalpošana garantijas laikā

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 08.12.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Bīstamo iekārtu apkalpošana garantijas laikā
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/39
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

19.12.2014. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersonas:

Par nolikumu un piedāvājumu iesniegšanu: Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Par tehnisko piedāvājumu: Juris Ģiedris, tālr.: 29456979

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 19.12.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 19.12.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 05.01.2015.
  Līguma izpildītājs: AS "Latvijas lifts Šindlers"
  Līguma termiņš: 1 gads
  Līgumcena (bez PVN): 41 960.28 EUR
  Līguma grozījumi: