Autostāvvietas uzkopšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 11.11.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Autostāvvietas uzkopšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/27
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

24.11.2014. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
1. pielikums: Pieteikums (DOC)
2. pielikums: Tehniskā specifikācija un 4. pielikums: Finanšu piedāvājums (XLSX)
3. pielikums: Pretendenta pieredze (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija, 21.11.2014. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 24.11.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 26.11.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 29.12.2014.
  Līguma izpildītājs: SIA "NP maintenance"
  Līguma termiņš: Viens kalendārais gads
  Līgumcena (bez PVN): 14 544.80 EUR
  Līguma grozījumi: