Audiovizuālais aprīkojums LNB jaunās ēkas izstādēm

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 27.05.2014.
  Iepirkuma nosaukums: Audiovizuālais aprīkojums LNB jaunās ēkas izstādēm
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2014/09
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.06.2014. līdz plkst.10:00
  Kontaktpersonas:
  • Iepirkuma dokumentācija un organizatoriska rakstura informācija: Jānis Freimanis, tālr. 67280851, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv
  • Tehniskie jautājumi: Gints Murāns, e-pasts: Gints.Murans@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem: Nolikums (DOC)
  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 09.06.2014.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 09.06.2014.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
 
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 13.06.2014
  Līguma izpildītājs: SIA "BIROTEH"
  Līguma termiņš: 25.06.2014.
  Līgumcena (bez PVN): EUR 14 363,00
  Līguma grozījumi: