Žurnālu iesiešana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 18.03.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Žurnālu iesiešana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/7
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

01.04.2016. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOCX)
     Attēls01 (JPG)
     Attēls02 (JPG)
     Attēls03 (JPG)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 01.04.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iepirkuma procedūra pārtraukta.
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 30.03.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: -
  Līguma izpildītājs: -
  Līguma termiņš: -
  Līgumcena (bez PVN): -
  Līguma grozījumi: -