Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 19.05.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/24
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

30.05.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Lita Kļaviņa, tālr.: 26517377, e-pasts: lita.klavina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOC)
     1. pielikums (DOCX)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 30.05.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 30.05.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 06.06.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "RMDM"
  Līguma termiņš: 2 gadi
  Līgumcena (bez PVN): 8 000.00 EUR
  Līguma grozījumi: