Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 12.11.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/63
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

24.11.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkuma dokumentāciju: Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv
Objekta apskatei: Nita Apsīte, tālr: 29145105, e-pasts: nita.apsite@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
      Tehniskās specifikācijas 1. pielikums (XLSX)
3. pielikums. Pretendenta pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 24.11.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 07.12.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 14.12.2015
  Līguma izpildītājs: SIA "Austrumu Baltijas kompānija"
  Līguma termiņš: 15 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža
  Līgumcena (bez PVN): 10 623.00 EUR
  Līguma grozījumi: