Videonovērošanas sistēmas uzturēšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 23.05.2016
  Iepirkuma nosaukums: Videonovērošanas sistēmas uzturēšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/19
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

06.06.2016. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums un 7. pielikums. Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums (XLS)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Līguma izpildei piesaistīto speciālistu saraksts (DOC)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
6. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
8. pielikums. Līguma projekts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildu informācija 1, 03.06.2016. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 06.06.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 22.06.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 15.07.2016
  Līguma izpildītājs: Pilnsabiedrība "Fima Group"
  Līguma termiņš: 24 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 16 451,62 EUR
  Līguma grozījumi: