Velostatīvu piegāde un uzstādīšana Rīgā, Mūkusalas ielā 3

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 04.11.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Velostatīvu piegāde un uzstādīšana Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/79
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

15.11.2016. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai iepirkuma procedūras ietvaros un kontaktpunkts dokumentu saņemšanai / iesniegšanai:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Objekta apskatei:
Nita Apsīte, tālr.: 67806118, e-pasts: nita.apsite@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
     Pielikums 1 (PDF)
     Pielikums 2 (PDF)
     Pielikums 3 (PDF)
     Pielikums 4 (PDF)
     Pielikums 5 (PDF)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLSX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 15.11.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 17.11.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 25.11.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "Metāldarbnīca"
  Līguma termiņš: 25.12.2016.
  Līgumcena (bez PVN): 6 394,24 EUR
  Līguma grozījumi: