Uzkopšanas pakalpojumi

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 05.02.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Uzkopšanas pakalpojumi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/4
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

07.03.2018. plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (XLS)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Informācija par apakšuzņēmējiem un/vai personām un/vai piegādātāju apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem (DOC)
5. pielikums. Apliecinājums (DOCX)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLSX)
7. pielikums. Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa (DOC)
8. pielikums. Līguma projekts (DOCX)
 

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 27.02.2018. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 07.03.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem:  
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 20.04.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: