Tulkošanas un korektūras pakalpojumu nodrošināšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 21.03.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Tulkošanas un korektūras pakalpojumu nodrošināšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/8
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

05.04.2018. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
4. pielikums. Pretendenta CV (DOCX)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
6. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
7. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 26.03.2018. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 05.04.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem:  
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 06.04.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: —
2. un 6. daļa: 24.04.2018.
3. daļa: 15.05.2018.
4. daļa: 18.05.2018.
5. daļa: 23.05.2018.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: —
2. un 6. daļa: SIA "MG Lingua"
3. daļa: SIA "Amber Line"
4. daļa: SIA "Amber Line"
5. daļa: SIA "Amber Line"
  Līguma termiņš: 1. daļa: —
2. un 6. daļa: Saskaņā ar līguma nosacījumiem
3. daļa: 12 mēneši
4. daļa: 12 mēneši
5. daļa: Saskaņā ar līguma nosacījumiem
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: —
2. un 6. daļa: 5 390,00 EUR
3. daļa: 390,00 EUR
4. daļa: 694,45 EUR
5. daļa: 900,00 EUR
  Līguma grozījumi: