Trešo pušu sistēmas papildināšana un uzturēšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 18.04.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Trešo pušu sistēmas papildināšana un uzturēšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/12
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

08.05.2018. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
1. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOCX)
2. pielikums. Pieteikums (DOCX)
3. pielikums. Realizēto projektu saraksts (DOCX)

3. pielikums. Realizēto projektu saraksts_grozīts (DOCX)
4. pielikums. Informācija par apakšuzņēmējiem un/vai personām un/vai piegādātāju apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem (DOCX)
5. pielikums. Personu/apakšuzņēmēju apliecinājums (DOCX)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)
7. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 08.05.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 14.05.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 19.06.2018.
  Līguma izpildītājs: AS "EXIGEN SERVICES LATVIA"
  Līguma termiņš: 36 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 119 823.00 EUR
  Līguma teksts: Līgums (PDF)
  Līguma grozījumi: