Telpu noma restorāna un kafejnīcas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā

Izdrukāt
1. Izsoles izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 08.06.2017.
  Izsoles nosaukums: Telpu noma restorāna un kafejnīcas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā
  Izsoles identifikācijas Nr.: LNB/noma/2017/01
  Izsoles procedūras veids: Telpu nomas tiesību izsole
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

21.06.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Guna Lasmane, tālr.: 67806100, e-pasts: guna.lasmane@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
Tehniskās specifikācijas pielikumi:
1. stāva telpu plāns (PDF)
1. stāva telpu specifikācija (PDF)
1. stāva iekārtu un mēbeļu izvietojuma plāns (PDF)
1. stāva ražošanas plūsmu plāns (PDF)
Mēbeļu specifikācijas (PDF)
Pagrabstāva telpu plāns (PDF)
Pagrabstāva telpu specifikācija (PDF)
Restorāna iekārtu un mēbeļu specifikācija (XLSX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 21.06.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 21.06.2017.
  Informācija par uzvarētāju: SIA "Restorānu serviss"
Piedāvātā nomas maksa – 3,36 EUR par 1m2
Aprīkojuma nomas maksa mēnesī – 5 553,52 EUR