Telpaugu piegāde un kopšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 22.10.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Telpaugu piegāde un kopšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/57
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

17.11.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkuma dokumentāciju: Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv
Objekta apskatei: Nita Apsīte, tālr: 29145105, e-pasts: nita.apsite@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
      Tehniskās specifikācijas 1. pielikums (XLSX)
      Tehniskās specifikācijas 2. pielikums (PDF)
      Tehniskās specifikācijas 3. pielikums (PDF)
3. pielikums. Pretendenta pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLSX)
7. pielikums. Līguma projekts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 17.11.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 30.11.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 11.12.2015.
  Līguma izpildītājs: SIA "Hercs Flora"
  Līguma termiņš: 1) Telpaugu piegāde – 24 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža;
2) Kopšana – 36 mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža
  Līgumcena (bez PVN): 76 767.60 EUR
  Līguma grozījumi: