Teksta dokumentu digitalizācija, īstenojot ERAF projektu "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)"

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 24.05.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Teksta dokumentu digitalizācija, īstenojot ERAF projektu "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)"
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/19
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

07.07.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums, ar grozījumiem Nr. 1 (DOCX)
Tehniskās specifikācijas A pielikums. Digitalizējamā satura apraksts, ar grozījumiem Nr. 1 (DOCX)
Tehniskās specifikācijas B pielikums. Nodevumu datu struktūras apraksts (DOCX)
Tehniskās specifikācijas C pielikums. DOM importa shēmas (ZIP)
Tehniskās specifikācijas D pielikums. Sūtījumu grafiks (XLSX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 31.05.2017. (PDF)

Papildus informācija 2, 21.06.2017. (PDF)

Papildus informācija 3, 27.06.2017. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums:

07.07.2017.

5.-6.jūlijā bibliotēka slēgta (diplomātiska pasākuma norise)

  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 28.07.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 17.08.2017.
  Līguma izpildītājs: SIA "LETA"
  Līguma termiņš: 18 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 1 266 000,00 EUR
  Līguma teksts: Līgums (PDF)
  Līguma grozījumi:

Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2017.gada 8.novembrī

Vienošanās Nr.2 par grozījumiem 2018.gada 3.novembrī

Vienošanās Nr.3 par grozījumiem 2018.gada 30.novembrī