Tehniskā projekta izstrāde mikroklimata nodrošināšanai 413. un 514. telpās

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 15.09.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Tehniskā projekta izstrāde mikroklimata nodrošināšanai 413. un 514. telpās
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/60
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

26.09.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai un dokumentu iesniegšanai:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Objekta apskatei:
Juris Ģiedris, tālr.: 29456979, e-pasts: juris.giedris@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLSX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 26.09.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Nav saņemts neviens piedāvājums
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 26.09.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.
Ziņojums (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: -
  Līguma izpildītājs: -
  Līguma termiņš: -
  Līgumcena (bez PVN): -
  Līguma grozījumi: -