Taksometra pakalpojumi

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 02.05.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Taksometra pakalpojumi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: -
  Iepirkuma procedūras veids: Cenu aptauja
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

13.05.2016. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iluta Kalniņa, tālr.: 67716063, e-pasts: Iluta.Kalnina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 13.05.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 13.05.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 08.06.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "Taxi Now"
  Līguma termiņš: 1 gads vai līdz brīdim, kad samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem sasniegusi 450,00 EUR bez PVN
  Līgumcena (bez PVN): 450,00 EUR
  Līguma grozījumi: