Suvenīri un apmeklētāju somas

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 21.06.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Suvenīri un apmeklētāju somas
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/21
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

04.07.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
     Pielikums 1 (DOC)
     Pielikums 2 (DOC)
     Pielikums 3 (DOC)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 04.07.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 19.07.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 24.07.2017.
2. daļa: 24.08.2017.
3. daļa: -
4. daļa: -
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "Prezentreklāma"
2. daļa: SIA "PRO – BALTIC"
3. daļa: -
4. daļa: -
  Līguma termiņš: 3 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 12 600,00 EUR
2. daļa: 2 075,00 EUR
3. daļa: -
4. daļa: -
  Līguma grozījumi: