Starpsienu apdare un durvju furnitūra

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 23.05.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Starpsienu apdare un durvju furnitūra
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/25
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

03.06.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums (XLSX)
      1. pielikums (PDF)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 01.06.2016. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 03.06.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 05.08.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 06.09.2016.
2. daļa: 05.09.2016.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "MON Projekts"
2. daļa: SIA "Read Lock"
  Līguma termiņš: 1. daļa: 3 mēneši
2. daļa: 3 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 16 238,20 EUR
2. daļa: 2 086,75 EUR
  Līguma grozījumi: