Starpsienu apdare un durvju furnitūra

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 22.04.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Starpsienu apdare un durvju furnitūra
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/17
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

09.05.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums (XLSX)
    1. pielikums (PDF)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildu informācija 1, 03.05.2016. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 09.05.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Nav saņemts neviens piedāvājums
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 11.05.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: -
  Līguma izpildītājs: -
  Līguma termiņš: -
  Līgumcena (bez PVN): -
  Līguma grozījumi: -