Skaņas un video materiālu digitalizācija, īstenojot ERAF projektu "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)"

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 18.04.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Skaņas un video materiālu digitalizācija, īstenojot ERAF projektu "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)"
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/13/ERAF
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

09.05.2018. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
1. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOCX)
    Pielikums A (XLSX)
    Pielikums B (DOCX)
2. pielikums. Pieteikums (DOCX)
3. pielikums. Personu/apakšuzņēmēju apliecinājums (DOCX)
4. pielikums. Realizēto projektu saraksts (DOCX)
5. pielikums. Speciālistu dzīvesgājuma apraksts (DOCX)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)
7. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 24.04.2018. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 09.05.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem:  
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: Iepirkums pārtraukts (09.05.2018.)
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma teksts:  
  Līguma grozījumi: