Siltumapgādes sistēmas modernizēšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 24.09.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Siltumapgādes sistēmas modernizēšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/47
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

05.10.2015. līdz plkst. 12:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkuma dokumentāciju: Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv
Objekta apskatei: Raimonds Viršila, tālr: 29284410, e-pasts: Raimonds.Virsila@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
7. pielikums. Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 05.10.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 05.10.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Ziņojums (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 07.10.2015.
  Līguma izpildītājs: SIA "EKOM SERVISS"
  Līguma termiņš: 2 mēneši no tā spēkā stāšanās brīža, bet ne vēlāk kā 2015. gada 18. decembris
  Līgumcena (bez PVN): 39 205.04 EUR
  Līguma grozījumi: