Silakroga dekoratīvās fasādes remonts

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 23.02.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Silakroga dekoratīvās fasādes remonts
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/9
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

06.03.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai iepirkuma procedūras ietvaros un kontaktpunkts dokumentu saņemšanai / iesniegšanai:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Objekta apskatei:
Didzis Paegle, tālr.: 29245555, e-pasts: didzis.paegle@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
     Pielikums 1 (DOCX)
     Pielikums 2 (JPG)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLSX)
7. pielikums. Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 06.03.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 27.03.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 28.03.2017.
  Līguma izpildītājs: SIA "Hyperion lighting"
  Līguma termiņš: 3 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 16 670,39 EUR
  Līguma grozījumi: