RFID drošības uzlīmju iepirkums

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 02.07.2015.
  Iepirkuma nosaukums: RFID drošības uzlīmju iepirkums
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/32
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

13.07.2015. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkumu: Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv
Tehniskiem jautājumiem: Ivars Indāns, e-pasts: Ivars.Indans@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 13.07.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 05.08.2015
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 21.08.2015
  Līguma izpildītājs: SIA "Atea"
  Līguma termiņš: 12 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 10 960,00 EUR
  Līguma grozījumi: