Resursus taupošu un energoefektīvu lampu iegāde un uzstādīšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 27.12.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Resursus taupošu un energoefektīvu lampu iegāde un uzstādīšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/40
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Procedūra pārtraukta

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums (XLS)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
4. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Objekta apsekošanas lapa (DOC)
6. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums:
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem:
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 10.01.2019.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:
  Līguma izpildītājs:
  Līguma termiņš:
  Līgumcena (bez PVN):
  Līguma grozījumi: