Remontdarbi

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 12.09.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Remontdarbi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/26
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

25.09.2018. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
     Pielikums 1 (PDF)
     Pielikums 2 (PDF)
     Pielikums 3 (PDF)
     Pielikums 4 (JPG)
3. pielikums. Objekta apsekošanas akts (DOCX)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
5. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 25.09.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 01.10.2018.
11.10.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Ziņojums (PDF)
Ziņojums - 1 (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1., 2., 3. daļa: 17.10.2018.
5. daļa: 17.10.2018.
  Līguma izpildītājs: 1., 2., 3. daļa: SIA "Hagberg"
5. daļa: SIA "RST Company"
  Līguma termiņš: 1., 2., 3. daļa: 2 mēneši
5. daļa: 2 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 1., 2., 3. daļa: 11 003,32 EUR
5. daļa: 7 958,22 EUR
  Līguma grozījumi: