Rakstu krājuma un atklātņu drukāšana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 22.09.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Rakstu krājuma un atklātņu drukāšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/62
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

03.10.2016. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Lita Kļaviņa, tālr.: 26517377, e-pasts: lita.klavina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOCX)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 03.10.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 03.10.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 10.10.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "Latgales druka"
  Līguma termiņš: 26.10.2017.
  Līgumcena (bez PVN): 804,00 EUR
  Līguma grozījumi: