Rakstiskās un sinhronās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 05.12.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Rakstiskās un sinhronās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/39
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

17.12.2018. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums, ar grozījumiem 06.12.2018. (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums, ar grozījumiem 06.12.2018. (DOCX)
3. pielikums. Finanšu piedāvājums, ar grozījumiem 06.12.2018. (DOCX)
4. pielikums. Pretendenta CV (DOCX)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
6. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
7. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

Nolikums, ar grozījumiem 06.12.2018. (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums, ar grozījumiem 06.12.2018. (DOCX)
3. pielikums. Finanšu piedāvājums, ar grozījumiem 06.12.2018. (DOCX)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 17.12.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem:  
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 18.12.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: